Wykaz czasopism naukowych, 2013

Wykaz czasopism naukowych, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz.877), składa się z 3 części:

  1. Zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10230 czasopism naukowych.
  2. Zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor(IF)1854 czasopism naukowych.
  3. Zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4337 czasopism naukowych.

Oryginalna treść komunikatu do pobrania: Komunikat MNiSW (pdf, 50 kB)

Proszę włączyć JavaScript!


Wyszukiwanie w środku tekstu - rozpocząć wpis od symbolu procenta: np. %papier


Wykonanie: Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej