Instalacja w programie Excel 2003 (XP)

  1. pobierz z internetu i rozpakuj plik estorm_kursy.zip
  2. umieść rozpakowany plik w miejscu, z którego zawsze będzie wczytywany (np. Moje dokumenty)
  3. otwórz program MS Excel 2003 excel
  4. wybierz z menu Narzędzia opcję Dodatki menu narzędzia
  5. z menu Dodatki wybierz przycisk Przeglądaj okienko dodatki
  6. wskaż katalog i plik zawierający pobrany i rozpakowany plik estorm_kursy.xla, potwierdź wybór przyciskiem OK wybór pliku
  7. po wczytaniu pliku, w menu Dodatki wybierz przycisk OK okienko dodatki
  8. dodatek został zainstalowany w systemie, od tej pory będzie dostępny w programie
powrót do strony głównej