Instalacja w programie Excel 2007 (XP)

  1. pobierz z internetu i rozpakuj plik estorm_kursy.zip
  2. umieść rozpakowany plik w miejscu, z którego zawsze będzie wczytywany (np. Moje dokumenty)
  3. otwórz program MS Excel 2007, wybierz z górnego lewego rogu przycisk pakietu office excel
  4. naciśnij przycisk Opcje programu Excel znajdujący się na dole menu menu główne
  5. z lewej listwy wybierz opcję Dodatki a następnie na dole w Zarządzaj przycisk Przejdź okienko dodatki
  6. z menu Dodatki wybierz przycisk Przeglądaj okienko Dodatki
  7. wskaż katalog i plik zawierający pobrany i rozpakowany plik estorm_kursy.xla, potwierdź wybór przyciskiem OK wybór pliku
  8. po wczytaniu pliku, w menu Dodatki wybierz przycisk OK okienko dodatki
  9. dodatek został zainstalowany w systemie, od tej pory będzie dostępny w programie
powrót do strony głównej